پیگیری خرید

آتش سوزی در جزیره کیش : مجتمع پردیس 1 در آتش

جدید : تخریب بخشی از بازار به صورت کامل در پی آتش سوزی امروز

جدید : با تلاش نیروهای آتش نشانی ، آتش موقتا کنترل و خاموش شد و نیروهای آتش نشانی در حال تخلیه دود از داخل بازار می باشند.


مجتمع تجاری پردیس یک کیش در شعله های آتش !

با اعلام حریق در مجتمع پردیس یک کیش نیروی های آتش نشانی در محل حادثه سریعا حاضر شدند. 

متاسفانه هنوز حریق به صورت کامل مهار نشده و آتش سوزی در حال پیشروی می باشد.

به گفته ی رئیس جامعه بازاریان جزیره کیش آتش سوزی به علت اتصال اسپلیت ها رخ داده است و سپس به غرفه پوشاک انتقال یافته و شدت گرفته است.

خبرهای تکمیلی در همین بخش قرار خواهد گرفت.

کیش

کلیپ های آتش سوزی امروز مجتمع پردیس 1

 

نظرات کاربران (0 نظر)