پیگیری خرید

ابلاغ مصوبه تعیین فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بین المللی

فرودگاه بین المللی کیش

معاون اول رئیس جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری مصوبه تعیین فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بین المللی را ابلاغ کرد.
به گزارش هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه 1399/5/5 به پیشنهاد شماره 152226/100/02مورخ 1398/10/15 وزارت راه و شهرسازی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده 6 آیین نامه احداث، توسعه، بهره برداری و مدیریت فرودگاه های غیر انتظامی تصویب کرد که فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بین المللی تعیین می شود. 
دولت این تصمیم را با توجه به ظرفیت و امکانات فرودگاه کیش در منطقه و تامین الزامات، تجهیزات و تسهیلات موجود در انکس(9) کنواسیون شیکاگو و همچنین اخذ گواهینامه فرودگاهی اتخاذ کرد.

نظرات کاربران (0 نظر)