پیگیری خرید

تولد لاک پشت های پوزه عقابی در کیش

جزیره کیش منطقه ای با تنوع جانوری فراوان است که متاسفانه برخی از این گونه ها روز به روز بیشتر به خطر انقراض نزدیک می شوند. لاکپشت های پوزه عقابی هم تعدادشان رو به کاهش است اما این هفته در ساحل خلیج فارس تعدادی از این نوع لاک پشت متولد شدند.

در ادامه  عکس هایی زیبا لاک پشت های پوزه عقابی در کیش را مشاهده می کنید.

تولد لاک پشت کیش

لاک پشت کیش

لاک پشت کیش

لاک پشت کیش

لاک پشت کیش

لاک پشت کیش

نظرات کاربران (0 نظر)