پیگیری خرید

کنسرت علی یاسینی 6 فروردین 98 کیش

قیمت بلیط های کنسرت علی یاسینی 6 فروردین 98 کیش (قیمت صندلی ها بسته به جایگاه متفاوت می باشد )

  • جایگاه 9 و 10   :  قیمت صندلی های این جایگاه  90 هزار تومان می باشد.
  • جایگاه 8 و 7     :  قیمت صندلی های این جایگاه  110 هزار تومان می باشد.
  • جایگاه 6 و 5    :  قیمت صندلی های این جایگاه   150 هزار تومان می باشد.
  • جایگاه 4          :  قیمت صندلی های این جایگاه  160 هزار تومان می باشد.
  • جایگاه 3 و 2    :  قیمت صندلی های این جایگاه  200 هزار تومان می باشد.
  • جایگاه 1          :  قیمت صندلی های این جایگاه  220 هزار تومان می باشد.

کنسرت نوروزی  علی یاسینی کیش

نظرات کاربران (0 نظر)